ช่องทางการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 มีที่ไหนบ้าง

คำตอบ :

1. ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข 2. ผ่านระบบ https://www.sso.go.th/section40_regist 3. ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 4. หน่วยบริการเคลื่อนที่สำนักงานประกันสังคม 5. สายด่วนประกันสังคม 1506 6. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)