กรณีไม่สะดวกรายงานตัวว่างงานที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่เดิมจะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

สามารถรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ใดก็ได้ที่สะดวก