สามารถรายงานตัวได้ที่ไหนบ้าง

คำตอบ :

สำนักจัดหางานพื้นที่ / จังหวัดที่สะดวก , เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน