หากขึ้นทะเบียนล่าช้าเกิน 30 วัน จะสามารถยื่นเรื่องได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถยื่นเรื่องได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ว่างงานและยังไม่ได้มีการกลับเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่