หากไม่สามารถรายงานตัวว่างงานตามนัดได้จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

สามารถไปรายงานตัวได้ก่อนหรือหลังวันนัดได้ไม่เกิน 7 วัน นับรวม เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์