ผู้ประกันตนต่างชาติต้องการขอรับเงินชราภาพก่อนกลับต่างประเทศจะได้หรือไม่

คำตอบ :

ปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดทำข้อตกลงกรณีชราภาพ ดังนั้นกรณีชราภาพจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการรับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ประกันตนสัญชาติไทย