หากต้องการได้รับเงินเป็นบำนาญชราภาพต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน

คำตอบ :

นำส่งเงินสมทบจำนวน 180 เดือน ขึ้นไปจะได้รับเงินเป็นบำนาญชราภาพ