หากต้องการได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจะต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน

คำตอบ :

นำส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน