บุตรเสียชีวิตก่อน 6 ขวบ ผู้มีสิทธิจะยังได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่

คำตอบ :

หากบุตรเสียชีวิตก่อน 6 ขวบ สำนักงานประกันสังคมจะไม่คุ้มครอง