คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจะได้รับสงเคราะห์เดือนละเท่าใด
คำถามที่พบบ่อย ใครมีสิทธิได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคมจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินบำนาญชราภาพครั้งละเท่าไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีเงินบำนาญชราภาพ จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิแล้ววันที่เท่าไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่จ่ายเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินชรภาพอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเงินชราภาพอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต่างชาติต้องการขอรับเงินชราภาพก่อนกลับต่างประเทศจะได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนประสงค์จะรับเงินบำเหน็จโดยไม่รอดอกเบี้ยจะได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีทายาทหรือไม่มีบุคคลที่จะทำหนังสือระบุสิทธิ ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุให้แก่ผู้มีสิทธิไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินเป็นบำนาญชราภาพต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจะต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย เหตุแห่งความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หมายถึงอะไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ทันภายในระยะเวลา 6 เดือน จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรคลอดได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายหญิงใช้สิทธิบัตรทองในการคลอดบุตร ฝ่ายชายเป็นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย คลอดบุตรแฝดเบิกค่าคลอดบุตรได้เท่าใด
คำถามที่พบบ่อย บุตรเสียชีวิตในครรภ์สามารถยื่นเบิกกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเกิดโรคแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอด สามารถใช้สิทธิการรักษาได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินบำเหน็จชราภาพแทน สามารถรับเป็นเงินสดได้หรือไม่
‹ First  < 6 7 8 9 10 >