คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุให้แก่ผู้มีสิทธิไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินเป็นบำนาญชราภาพต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจะต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย เหตุแห่งความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หมายถึงอะไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ทันภายในระยะเวลา 6 เดือน จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรคลอดได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายหญิงใช้สิทธิบัตรทองในการคลอดบุตร ฝ่ายชายเป็นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย คลอดบุตรแฝดเบิกค่าคลอดบุตรได้เท่าใด
คำถามที่พบบ่อย บุตรเสียชีวิตในครรภ์สามารถยื่นเบิกกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเกิดโรคแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอด สามารถใช้สิทธิการรักษาได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินบำเหน็จชราภาพแทน สามารถรับเป็นเงินสดได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ มีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ด้วยตนเองได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ด้วยตนเองได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีสำนักงานประกันสังคมเรียกเงินคืนเนื่องจากจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนเกินจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีไม่สะดวกรายงานตัวว่างงานที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่เดิมจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ใบนัดรายงานตัวสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (www.doe.go.th) ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนคลอดบุตรและมีการนัดตรวจหลังคลอด ต้องการทราบว่าการนัดตรวจหลังคลอดเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ทำไมเงินชดเชยกรณีว่างงานในแต่ละงวดถึงได้รับไม่เท่ากัน
คำถามที่พบบ่อย บทกำหนดโทษนายจ้างที่ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง มีอะไรบ้าง
‹ First  < 6 7 8 9 10 >