คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ใบนัดรายงานตัวสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (www.doe.go.th) ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนคลอดบุตรและมีการนัดตรวจหลังคลอด ต้องการทราบว่าการนัดตรวจหลังคลอดเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ทำไมเงินชดเชยกรณีว่างงานในแต่ละงวดถึงได้รับไม่เท่ากัน
คำถามที่พบบ่อย บทกำหนดโทษนายจ้างที่ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง มีอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย เมื่อมีการแจ้งย้ายสถานประกอบการและแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามพร้อมกัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีไม่สามารถติดต่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามคนเดิมได้และเป็นผู้มีอำนาจลงนามคนเดียวลาออก และ ไม่สามารถติดต่อได้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย เมื่อยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างไม่สามารถมายื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้างได้ จะมีวิธีการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย นิติบุคคลที่ได้มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้นานแล้วจะขอยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างประเภทใดที่สามารถยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนนายจ้างผ่านระบบออนไลน์ (Bizportal)
คำถามที่พบบ่อย การขึ้นทะเบียนนายจ้างสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้างผ่านระบบออนไลน์ ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เมื่อนายจ้างขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมแล้วจะได้รับหนังสือ/เอกสาร อะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ใคร
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินว่างงานจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย สาเหตุใดบ้างที่ไม่สามารถอนุมัติกรณีว่างงานได้
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนว่าง ผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สามารถรายงานตัวได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากใบนัดรายงานตัวสูญหาย หรือ ชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ จะต้องทำอย่างไร
‹ First  < 6 7 8 9 >