คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนชาวต่างชาติ/ต่างด้าว มีบุตรไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเงินสงเคราะห์บุตร หยุดจ่าย กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติ หรือบุคคลที่ราบสูง ทุกเดือนตุลาคมต้องไปยืนยันการมีชีวิตอยู่ที่ใด
คำถามที่พบบ่อย การรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรผ่านพร้อมเพย์ หากมีการเปลี่ยนธนาคารที่ใช้รับพร้อมเพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย การยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรกรณีสงเคราะห์บุตร กองทุนประกันสังคม ถ้าผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิเป็นคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติแต่บุตรถือสัญชาติไทย ต้องรายงานการมีชีวิตอยู่ของบุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย คู่สามีภรรยา ที่เป็นต่างชาติต่างด้าวทั้ง 2 ฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทย ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะยื่นรับสงเคราะห์บุตรสามารถจดทะเบียนสมรสที่ใด
คำถามที่พบบ่อย การยื่นเรื่องสงเคราะห์บุตรคนเดิม สามารถให้ผู้อื่นยื่นเรื่องแทนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับเอกสารจากสำนักงานประกันสังคม กรณีเปลี่ยนช่องทางการรับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นพร้อมเพย์ ภายในเอกสารต้องการให้ส่งเอกสารตอบรับคืนประกันสังคมแต่ผู้ประกันตนส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนมีข้อมูลการเข้าทำงานครั้งล่าสุดระบุวันที่แจ้งเข้า-ออกวันเดียวกัน มีเงินสมทบครบตามเงื่อนไขสามารถสมัครมาตรา39 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องการเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้แต่ใช้ใบรับรองแพทย์เบิกกับประกันอื่นไปแล้ว สามารถทำอย่างไรได้
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกับประกันสังคมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การขาดสิทธิการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มาจากสาเหตุอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต่างด้าว สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตร ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนยื่นรับเงินชราภาพ ทำไมต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบที่ถูกหักประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบสถานพยาบาลตามสิทธิ สามารถตรวจสอบได้ทางใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนออกจากงานจะได้รับสิทธิอะไรจากประกันสังคมบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจะถูกตัดสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร เนื่องจากสาเหตุใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้กลับเข้าทำงานเป็นลูกจ้างต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิว่างงานแล้ว จะได้รับเงินอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีใดบ้าง
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›