คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบผ่าน Application AirPay ต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วขอนอนห้องพิเศษจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลและต้องรักษาหลายวันจะปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาที่คลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิ การรักษาพยาบาลได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมีอาการอักเสบในช่องคลอดหลังจากคลอดลูกสามารถเข้าใช้สิทธิโรงพยาบาลตามสิทธิได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถมาเบิกกับประกันสังคมได้หรือไม่และใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีทำหมันชั่วคราวประกันสังคมคุ้มครองหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากเป็นโรคไตก่อนเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปแล้วและใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์สูญหายสามารถยื่นเรื่องเบิกได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – ออกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของลูกจ้างได้ในระยะเวลากี่วัน
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสามารถใช้สิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – ออก ของลูกจ้างที่ยื่นผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในระยะเวลากี่วัน
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ต้องการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพสามารถเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา39ต่อไปได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ทุพพลภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 หากไม่ใช่สัญชาติไทย สามารถสมัครผ่านช่องทางการให้บริการได้ทุกช่องทางหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ช่องทางการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 มีที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย เหตุแห่งความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หมายถึงอะไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ทันภายในระยะเวลา 6 เดือน จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต่างด้าว / ต่างชาติจำเป็นต้องยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพทุกปีหรือไม่
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›