คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม สามารถไปสมัครได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคมมีประกาศเรื่่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคมจริงหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา40 สามารถให้บุคคลอื่นชำระแทนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้รับการคืนสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนทั้ง 2 มาตรา หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ลาออกจะได้รับความคุ้มครอง 6 เดือน ต่อหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา40 กลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย บุคคลล้มละลายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อมาถูกตัดสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ประกันตนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากให้ผู้อื่นรับสิทธิประโยชน์ทดแทน จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ในกรณีที่ขอรับสิทธิประโยชน์เป็นเงินสด แต่จำนวนเงินเกิน 5,000 บาท สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย สามารถขอรับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนโดยช่องทางใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย การชำระเงินสมทบ เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การนำส่งเงินสมทบมีช่องทางใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย สามารถสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้ช่องทางใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย บุคคล(คนไทย)ที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม ไม่สามารถสมัครผู้ประกันตนตามาตรา40 ได้แก่ใครบ้าง
คำถามที่พบบ่อย คนต่างด้าวที่สนใจสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย คนไทยที่สนใจสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›