คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีไม่สะดวกรายงานตัวว่างงานที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่เดิมจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ใบนัดรายงานตัวสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 จะได้รับค่าตอบแทนอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กำหนดการเปิด - ปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 มีกำหนดถึงเมื่อไร
คำถามที่พบบ่อย เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 มีอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม สามารถไปสมัครได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคมมีประกาศเรื่่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคมจริงหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (www.doe.go.th) ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนคลอดบุตรและมีการนัดตรวจหลังคลอด ต้องการทราบว่าการนัดตรวจหลังคลอดเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ทำไมเงินชดเชยกรณีว่างงานในแต่ละงวดถึงได้รับไม่เท่ากัน
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล และไม่ได้สถานพยาบาลที่เลือกไว้ เกิดจากอะไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาลแล้ว และไม่ทราบผลการเปลี่ยนหรือยัง สามารถตรวจสอบได้จากอะไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตน ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลแต่ไม่สะดวกไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง และสมัครผ่าน เว็ปไซต์สำนักงานประกันสังคม ผ่าน App sso connect ไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ช่องทางไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย : กรณีผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่แล้ว ไม่พึงพอใจในการใช้บริการ และต้องการกลับไปใช้สถานพยาบาลเดิมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานใหม่ และมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลที่เต็มศักยภาพ จะทำอย่างไร
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›