คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ทันภายในระยะเวลา 6 เดือน จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย การกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา33 คิดจากฐานอะไร
คำถามที่พบบ่อย การกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา39 คิดจากฐานอะไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่เข้ารับรักษาในสถานพยาบาลและเป็นผู้ป่วยใน สามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ต้องขัง สามารถใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเกินสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไหน
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้รับหนังสือแจ้งรับเงินสมทบเกินคืนจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืนในกรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในสิทธิคุ้มครอง 6 เดือน และ ต้องการใช้สิทธิของ บุตร บิดา-มารดา หรือคู่สมรส ที่เป็นสิทธิข้าราชการ ในช่วงที่มีสิทธิคุ้มครอง 6 เดือน ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ บุตร บิดา – มารดา หรือคู่สมรส ที่เป็นข้าราชการได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรคลอดได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายหญิงใช้สิทธิบัตรทองในการคลอดบุตร ฝ่ายชายเป็นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย คลอดบุตรแฝดเบิกค่าคลอดบุตรได้เท่าใด
คำถามที่พบบ่อย บุตรเสียชีวิตในครรภ์สามารถยื่นเบิกกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเกิดโรคแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอด สามารถใช้สิทธิการรักษาได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินบำเหน็จชราภาพแทน สามารถรับเป็นเงินสดได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ มีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ด้วยตนเองได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ด้วยตนเองได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีสำนักงานประกันสังคมเรียกเงินคืนเนื่องจากจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนเกินจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนที่เป็นผู้พิการเข้ารับบริการทันตกรรม สามารถยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมได้หรือไม่ อย่างไร
 < 1 2 3 4 >  Last ›