คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างเพิ่งเข้าทำงานได้เพียง1 วัน หากเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน สามารถใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อใด
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถนำเงินมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ควรนำเงินเข้าบัญชีวันที่เท่าไร
คำถามที่พบบ่อย หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอให้ตัดบัญชีธนาคารจะตัดบัญชีย้อนหลังหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วยังมีสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ชำระเงินสมทบ ผ่านหน่วยบริการทุกแห่งเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถชำระเงินช่องทางใดได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละเท่าใด
คำถามที่พบบ่อย การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39สำหรับคนไทยต้องใช้เอกสารใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ ที่ไหน
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือใคร
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 หากไม่ใช่สัญชาติไทย สามารถสมัครผ่านช่องทางการให้บริการได้ทุกช่องทางหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ช่องทางการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 มีที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 จะได้รับค่าตอบแทนอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กำหนดการเปิด - ปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 มีกำหนดถึงเมื่อไร
คำถามที่พบบ่อย เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 มีอะไรบ้าง
 < 1 2 3 4 >  Last ›