คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องการเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้แต่ใช้ใบรับรองแพทย์เบิกกับประกันอื่นไปแล้ว สามารถทำอย่างไรได้
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกับประกันสังคมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การขาดสิทธิการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มาจากสาเหตุอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต่างด้าว สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตร ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนยื่นรับเงินชราภาพ ทำไมต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบที่ถูกหักประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบสถานพยาบาลตามสิทธิ สามารถตรวจสอบได้ทางใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนออกจากงานจะได้รับสิทธิอะไรจากประกันสังคมบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจะถูกตัดสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร เนื่องจากสาเหตุใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้กลับเข้าทำงานเป็นลูกจ้างต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิว่างงานแล้ว จะได้รับเงินอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการติดตามเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบ e-Service.doe.go.th ของผู้ประกันตน ต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนไม่ได้แนบบัญชีธนาคาร ต้องนำส่งเอกสาร สปส.พื้นที่ใด หรือหน้าระบบ web กรมการจัดหางาน ถ้าไม่แนบบัญชีธนาคารระบบจะยอมให้ขึ้นทะเบียนสำเร็จหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิเงินว่างงาน ระบุ ให้ไปรับเงินที่ สปส. แต่ผู้ประกันตนไปอยู่ที่จังหวัดอื่น หรือกลับภูมิลำเนาแล้ว ไม่ได้อยู่ใกล้สถานประกอบการ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนลาออกจากงานและสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เรียบร้อยแล้วยังสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตาย ทายาทจะได้รับเงินชราภาพอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตน ต้องการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่าน Mobile Application AirPay มีหลักเกณฑ์ในการชำระเงิน อย่างไรบ้าง
 < 1 2 3 4 >  Last ›