คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมีอาการอักเสบในช่องทอง ช่องคลอดหลังจากคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วแต่ยังรักษาพยาบาลไม่ได้จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไม่ได้อยู่ในเขตสถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือก เกิดเจ็บป่วยจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล เนื่องจากส่งเงินสมทบไม่ครบสิทธิในการรักษาพยาบาลแต่มีความจำเป็นต้องเข้ารักษาตัว จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างรายวันลาป่วย พักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลใหม่ และมีนัดฉีดวัคซีนหรือรักษาพยาบาลต่อเนื่องจากสถานพยาบาลเดิม จะต้องทำอย่างไรหากต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแห่งใหม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มรองตามมาตรา 38 หรือผู้ที่มีสิทธิคุ้มครอง 6 เดือนหลังจากสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ออกจากงาน) หากมีการพักรักษาในสถานพยาบาลเป็นวันสุดท้ายของการคุ้มครองจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถติดต่อขอยื่นคำร้องเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองได้ สามารถให้ บุคคลอื่นยื่นเรื่องแทนได้หรือไม่
‹ First  < 14 15 16