คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย หากหยุดจ่ายเงินสมทบจะได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละเท่าใด
คำถามที่พบบ่อย ใครมีสิทธิได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร
คำถามที่พบบ่อย บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลหลังเสียชีวิตจะเบิกค่าทำศพได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากเผาศพในสถานที่ที่ไม่ใช่วัด เช่นเชิงตะกอน ใครจะเป็นผู้เซ็นรับรองเอกสารผู้จัดการศพ
คำถามที่พบบ่อย การเซ็นเอกสารแสดงการเป็นผู้จัดการศพหากเจ้าอาวาสไม่อยู่ใครเป็นผู้เซ็นรับรอง
คำถามที่พบบ่อย บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิตหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนและไม่มีการจดทะเบียนหย่าภรรยาคนใดเป็นผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์
คำถามที่พบบ่อย ยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตไม่มีหลักฐานการเสียชีวิตของบิดา มารดา มายืนยันควรทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินกรณีชราภาพหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วสามารถเบิกเงินกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนทุพพลภาพ มีความประสงค์จะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ต้องการสอบถามว่า จะต้องยื่นเรื่องใหม่หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพยังได้รับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือนถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน
คำถามที่พบบ่อย อาการปวดฟันสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากมีการขูดหินปูนมาแล้วในระยะเวลา 3 เดือนต่อมา ต้องการขูดหินปูนอีกจะได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ใช้เบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในแต่ละปี สามารถสะสมสิทธิ ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 38 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร
‹ First  < 9 10 11 12 >