คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มรองตามมาตรา38หรือผู้ที่มีสิทธิคุ้มครอง 6 เดือนหลังจากสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 (ออกจากงาน) หากมีการพักรักษาในสถานพยาบาลเป็นวันสุดท้ายของการคุ้มครองจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถติดต่อขอยื่นคำร้องเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองได้ สามารถให้ บุคคลอื่นยื่นเรื่องแทนได้หรือไม่
‹ First  < 9 10 11