คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเงินชราภาพอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต่างชาติต้องการขอรับเงินชราภาพก่อนกลับต่างประเทศจะได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนประสงค์จะรับเงินบำเหน็จโดยไม่รอดอกเบี้ยจะได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีทายาทหรือไม่มีบุคคลที่จะทำหนังสือระบุสิทธิ ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุให้แก่ผู้มีสิทธิไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินเป็นบำนาญชราภาพต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจะต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตน ต้องการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีไม่สะดวกรายงานตัวว่างงานที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่เดิมจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ใบนัดรายงานตัวสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (www.doe.go.th) ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ทำไมเงินชดเชยกรณีว่างงานในแต่ละงวดถึงได้รับไม่เท่ากัน
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินว่างงานจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย สาเหตุใดบ้างที่ไม่สามารถอนุมัติกรณีว่างงานได้
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนว่าง ผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สามารถรายงานตัวได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากใบนัดรายงานตัวสูญหาย หรือ ชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากใบนัดรายงานตัวสูญหาย หรือ ชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนแจ้งสาเหตุและวันที่ลาออกจากงานไม่ตรงกับนายจ้างเป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินว่างงานจะต้องทำอย่างไร
‹ First  < 8 9 10 11 >