คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย สาเหตุใดบ้างที่ไม่สามารถอนุมัติกรณีว่างงานได้
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนว่าง ผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สามารถรายงานตัวได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากใบนัดรายงานตัวสูญหาย หรือ ชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากใบนัดรายงานตัวสูญหาย หรือ ชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนแจ้งสาเหตุและวันที่ลาออกจากงานไม่ตรงกับนายจ้างเป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินว่างงานจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากขึ้นทะเบียนล่าช้าเกิน 30 วัน จะสามารถยื่นเรื่องได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากไม่สามารถรายงานตัวว่างงานตามนัดได้จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือนถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน
คำถามที่พบบ่อย อาการปวดฟันสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากมีการขูดหินปูนมาแล้วในระยะเวลา 3 เดือนต่อมา ต้องการขูดหินปูนอีกจะได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ใช้เบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในแต่ละปี สามารถสะสมสิทธิ ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 38 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตราใดบ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนขาดรายได้
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างในหน่วยงานราชการลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจงใจทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย ประกันสังคมคุ้มครองหรือไม่
‹ First  < 8 9 10