คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตน ต้องการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถผูกบัญชีเงินฝากธนาคารใน Application AirPay กับธนาคารใดได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่าน Mobile Application AirPay มีหลักเกณฑ์ในการชำระเงิน อย่างไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบผ่าน Application AirPay ต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วขอนอนห้องพิเศษจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลและต้องรักษาหลายวันจะปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาที่คลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิ การรักษาพยาบาลได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมีอาการอักเสบใน ช่องคลอดหลังจากคลอดลูกสามารถเข้าใช้สิทธิโรงพยาบาลตามสิทธิได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถมาเบิกกับประกันสังคมได้หรือไม่และใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีทำหมันชั่วคราวประกันสังคมคุ้มครองหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากเป็นโรคไตก่อนเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปแล้วและใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์สูญหายสามารถยื่นเรื่องเบิกได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – ออกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของลูกจ้างได้ในระยะเวลากี่วัน
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสามารถใช้สิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – ออก ของลูกจ้างที่ยื่นผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในระยะเวลากี่วัน
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ต้องการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ทุพพลภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 หากไม่ใช่สัญชาติไทย สามารถสมัครผ่านช่องทางการให้บริการได้ทุกช่องทางหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ช่องทางการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 มีที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย เหตุแห่งความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หมายถึงอะไร
 1 2 3 >  Last ›