คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
เงินสมทบ ฐานค่าจ้างที่ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณเงินสมทบเท่าไหร่ มีอะไรบ้าง
เงินสมทบ ตกเบิก ของลูกจ้างเทศบาล ต้องสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหรือไม่ (ต่อเดือนไม่ถึง 1,650 บาท)
เงินสมทบ ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน
เงินสมทบ ในปี พ.ศ. นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเดือนละเท่าใด
เงินสมทบ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 5 ปี แล้วงดการส่งเงินสมทบไป 2 ปี จึงกลับมาส่งเงินสมทบต่อ ในขณะที่ไม่ส่งเงินสมทบสิทธิประโยชน์จะได้รับหรือไม่
เงินสมทบ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ขณะนี้อายุครบ 55 ปีแล้ว อยากทราบว่าต้องส่งเงินสมทบไปจนอายุเท่าใด จึงจะหยุดส่งได้และจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเมื่อหยุดส่งเงินสมทบ
เงินสมทบ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์บ้าง
เงินสมทบ กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบเกินยอดที่กำหนดไว้ผู้ประกันตนสามารถขอคืนเงินสมทบในส่วนที่เกินได้หรือไม่
เงินสมทบ กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบเกินยอดที่กำหนดไว้ผู้ประกันตนสามารถขอคืนเงินสมทบในส่วนที่เกินได้หรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กรณีพนักงานโดนกล่องสินค้าหล่นทับ แต่อาการปวดยังไม่เกิดขึ้นในตอนนั้น ต่อมา 2-3 วัน ได้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ไปหาหมอ แต่หมอก็ไม่วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงาน ในส่วนนี้สำนักงานประกันสังคมเห็นอย่างไร
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน คืออะไร
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน คือ อะไร
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างจะได้รับสิทธิคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเมื่อใด
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน หน้าที่ของนายจ้างตามกฏหมายกองทุนเงินทดแทน
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน สถานที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กรณีมีสำนักงานหลายสาขาต้องดำเนินการอย่างไร
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน นายจ้างต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบ 1 ปี สามารถส่งต่อได้หรือไม่ อย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 39 กรณีใดบ้างที่จะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เวลาเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทำงานเป็นลูกจ้างได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลูกจ้างอายุครบ 60 ปี นายจ้างให้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุจะมาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 รณีออกจากงานเกิน 6 เดือน แต่อยากเข้าประกันสังคมต่อจะทำได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 หากผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับเอกสารจากทางประกันสังคมว่าสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ ผู้ประกันตนที่ต้องการจะยื่นเรื่องอุทธรณ์จะต้องดำเนินการอย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ทำไมผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างด้วย ทั้งๆ ที่คนว่างงานเดือดร้อนอยู่แล้ว น่าจะส่งเฉพาะของผู้ประกันตนเท่านั้น
ผู้ประกันตนมาตรา 39 กรณีลาออกจากงานเกิน 6 เดือน แต่อยากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนต่อจะทำได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 กรณีออกจากงานเกิน 6 เดือน แต่อยากเข้าประกันสังคมต่อจะทำได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ได้ทำงาน ไม่ใช่ผู้มีรายได้สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 กรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 กลับเข้ามาทำงานในบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เงินสมทบมาตรา 39 งวดประจำเดือนมิถุนายนจะต้องชำระหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 กรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 สอบถามว่าจะยกเลิกการหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร จะทำอย่างไร เนื่องจากได้กลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
ผู้ประกันตนมาตรา 39 กรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. 56 และ พ.ย. 56 ในวันที่ 31 ธ.ค. 56 ต้องการไปจ่ายเงินสมทบที่ เซเว่นอีเลฟเว่น หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จะสามารถชำระเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. 56 และ พ.ย. 56 ได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนมาตรา 39 กลับเข้าทำงานวันที่ 11 มีนาคม 2556 ระหว่างเดือน แต่ยังคงมีการชำระเงินสมทบมาตรา 39 ของงวดเดือนมีนาคม และ เมษายน 2556 เข้ามาผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินคืนได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนมาตรา 39 กลับเข้าทำงาน วันที่ 1 มีนาคม 2557 แต่ยังคงมีการชำระเงินสมทบมาตรา 39 งวด เดือนมีนาคม, เมษายน และ พฤษภาคม 2557 เข้ามาผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินคืนได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เข้ากองทุนประกันสังคมทั้ง 6 กรณี แยกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 39 การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เข้ากองทุนประกันสังคมทั้ง 6 กรณี แยกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 39 กรณีการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ แล้วทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สอบถามเกี่ยวกับ ตู้ ปณ. ที่ต้องการนำส่งเงินสมทบจะต้องดำเนินการอย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ตรวจสอบผลการยื่นเรื่องอุทธรณ์
ผู้ประกันตนมาตรา 39 การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พร้อมต้องการให้หักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร ตอนไปยื่นเอกสารในการสมัคร จะต้องเตรียมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักผ่านบัญชีไปด้วยหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 39 กรณีผู้ประกันตนกลับเข้าทำงานตอนอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในกรณีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตอนอายุ 58 ปี แล้วพอถึงอายุ 60 ปี ต้องหยุดจ่ายเงินสมทบหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีข่าวออกมาว่าสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง ได้รับมากกว่าสิทธิประโยชน์ประกันสังคมข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร (เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยมีผู้มาสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40)
ผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบมาแล้ว 8 ปี ต่อมาได้เข้าทำงานและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สิทธิประโยชน์จะนำมาคิดคำนวณอย่งไร แยกประเภทอย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ที่มีการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แล้ว มีการคลอดบุตร จัดอยู่ในหลักเกณฑ์ของการรักษาพยาบาลในกรณีนอนเป็นผู้ป่วยในได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 เงินสมทบกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รัฐบาลจะยังคงช่วยสมทบต่อไปให้อีกหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบได้ 3 เดือน และจะไม่ส่งต่อจะขอเงินคืนได้อย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มาก่อน ต่อมาเข้าทำงานในบริษัทและบริษัทจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้ ในส่วนของมาตรา 40 ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบต่อไปอีกหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนมีอายุ 40 ปี และเป็นผู้ประกันตนอยู่ประมาณ 10 ปี แล้วไม่นำส่งเงินสมทบเมื่ออายุครบ 60 ปี เงินที่ส่งไปแล้ว 10 ปี จะได้รับคืนหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 อยากให้สำนักงานประกันสังคมจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ความรู้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้กระจ่างกว่านี้่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 มาตรา 40 เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประชาชนสมัครเข้ามาแล้วและจ่ายเงินไปแล้ว สมมุติว่าจ่ายมาเป็นระยะเวลา 10 ปี หากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วมีความคิดไม่เห็นด้วย ให้ยกเลิกโครงการมาตรา 40 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบไปแล้วจะได้รับเงินคืนหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องนำส่งเงินสมทบกี่ปี จึงจะหยุดการนำส่งสมทบเพื่อมิให้เสียสิทธิ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถหักจากบัญชีเงินฝากของธนาคารได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หากอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะสามารถสมัครได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบมาแล้ว 2 เดือน จะต้องทำอย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 40 พระภิกษุ สามเณร สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งเงินสมทบจนเกิดสิทธิ ต่อมาเจ็บป่วยเป็นโรคจิตเวช มากบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วย ได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากได้รับการพิจารณาเป็นผู้ทุพพลภาพตามมาตรา 40 แล้ว ต้องหยุดส่งเงินสมทบหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประสงค์จะเปลี่ยนทางเลือกการรับสิทธิประโยชน์ต้องอย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 หายสาบสูญจากอุบัติเหตุทางทะเล จะได้ค่าศพหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 การยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถยื่นขอรับฯ ได้ทั่วประเทศหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเงินสมทบมาตรา 40 ที่ได้ส่งมาจะถูกอายัดหรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 เงินสมทบมาตรา 40 มีการคำนวณดอกผลให้ผู้ประกันตนอย่างไร
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 คลอดบุตร หากมีโรคแทรกซ้อน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 เอกสารจัดการศพศาสนาอิสลาม หากอิหม่ามไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย สามารถลงนามได้หรือไม่ หรือผู้ใดสามารถลงนามแทนได้
ผู้ประกันตนมาตรา 40 เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทมาขอรับประโยชน์ทดแทน ต้องใช้ใบมรณะของบิดามารดาของผู้ประกันตนด้วยหรือไม่ หากไม่มีสามารถใช้เอกสารอื่นแทนได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถแนบหนังสือระบุผู้รับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมใบสมัครได้หรือไม่
ผู้ประกันตนมาตรา 40 หนังสือระบุผู้รับประโยชน์แทนผู้ประกันตนมาตรา 40 ทำอย่างไร ใครรับประโยชน์ส่วนใดบ้าง
ผู้ประกันตนมาตรา 40 นอกจากใบรับรองแพทย์ ใช้เอกสารอะไรในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
ผู้ประกันตนมาตรา 40 การขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย หากใช้สำเนาใบรับรองแพทย์ ใครเป็นผู้มีอำนาจรับรองสำเนา
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่รับบำนาญจากกองทุนประกันสังคม จะถูกตัดสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ หรือไม่
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หากบริษัทต้องการจ้างลูกจ้างผู้พิการเข้าทำงานตามกฎหมายการจ้างคนพิการ จะต้องแจ้งเข้าระบบประกันสังคมเหมือนลูกจ้างทั่วไปหรือไม่
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน บุคคลที่มีอายุครบ 60 ปี มีรายได้ดีกว่าเด็กอายุ 15 ปี และยังแข็งแรงอยู่ทำไมสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่ได้
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน บริษัท A มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามคือ นาย ก ต่อมานาย ก ต้องการจดทะเบียนการจัดตั้ง บริษัทขึ้นใหม่ซึ่งมีคนครบ 10 คน คือ บริษัท B ถามว่าเวลาขอจดทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน นาย ก คนนี้จะต้องยื่นเรื่องเข้าเป็นผู้ประกันตนหรือไม่ ในบริษัท B
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ทำไมธุรกิจโรงเรียนจึงไม่เข้ากองทุนเงินทดแทน
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ตั้งเป็นบริษัท แต่มีทีมงานมากกว่า 10 คน ซึ่งทีมงานรับเงินเป็นรายวันที่มีการว่าจ้างเป็นช่วง ๆ ต้องการทราบว่าสามารถจะเข้าประกันสังคมได้หรือไม่ มีข้อปฏิบัติอย่างไร
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค่าขนาดเล็ก ชาวไร่ ชาวนา ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกันสังคมจะมีสิทธิทำได้ไหม
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน บริษัทที่หลีกเลี่ยงควรเพิ่มทั้งโทษปรับและโทษจำ เพื่อไม่ให้นายจ้างหลีกเลี่ยงกฎหมายมาก เช่น ปรับแสนบาทหรือขอให้ทั้งปรับทั้งจำ
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กิจการประเภทใดที่เข้าข่ายคุ้มครองต่ำกว่า 1 คน
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ไม่เห็นด้วยกับการขยายความคุ้มครองให้สถานประกอบการขนาดเล็กและไม่เห็น ด้วยที่จะจัดเก็บเงินสมทบในอัตราที่สูงกว่าอย่างเช่นปัจจุบัน
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน การทำงานลักษณะเหมาเป็นชิ้นจะครอบคลุมหรือไม่
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นายจ้างคิดว่าควรชลอเรื่องขยายความคุ้มครองลูกจ้างไปก่อน เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สถานประกอบการขนาดเล็กมีลูกจ้าง 7 คน สามารถเข้าประกันสังคมได้หรือไม่
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน เป็นเจ้าของสถานประกอบการได้จัดตั้งเป็นบริษัทและตัวเองเป็นกรรมการผู้จัดการ สามารถเป็นผู้ประกันตนได้หรือไม่
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ลูกจ้างรายวันส่วนราชการสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้หรือไม่
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ในการทำสัญญาจ้างเมื่อทำสัญญาเสร็จแล้วนายจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบได้หรือไม่
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีลูกจ้างที่ทำงานบ้านหรือผู้ช่วยแม่บ้าน จำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ เพราะลูกจ้างไม่ได้เป็นพนักงานของสถานประกอบการ
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ลูกจ้างประเภททดลองงาน 3 เดือน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันหรือรายชั่วโมง กฎหมายบังคับให้ต้องส่งเงินสมทบหรือไม่
การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ผู้ประกันตนลาออกจากงานเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ และเข้าทำงานใหม่ตอนอายุ 61 ปี จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้หรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ผู้ประกันตนมีสิทธิตรวจสุขภาพประจำปี เบิกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาพยาบาลในกรณีตกแต่งแผลผ่าตัดได้หรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เมื่อเจ็บป่วยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยจากกองทุนประกันสังคมหรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย อยากให้สำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เช่น ค่าถอนฟัน ขูดหินปูน ขณะนี้อยู่ที่ 500-700 บาท
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย การแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน จะเริ่มนับจากหลักเกณฑ์ใด
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีลูกจ้างลาป่วยไปพบแพทย์และมีใบรับรองแพทย์มายื่นต่อนายจ้าง (กรณีเป็นลูกจ้างรายวัน) นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างหรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีผู้ประกันตนต้องทำฟันปลอมทั้งบนและล่าง เบิกเงินได้ประมาณเท่าไร สามารถเบิกได้ทั้งสองมาตราคือ มาตรา 33 และมาตรา 39 ใช่หรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีเจ็บป่วยไม่เนื่องจาการทำงานต้องส่งเงินสมทบกี่เดือน จึงจะได้รับความคุ้มครอง
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ไปรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ต้องนำเอกสารใดไปบ้าง
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีเจ็บป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิต้องจ่ายเงินไปก่อนหรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย โรคอะไรบ้างที่กองทุนประกันสังคมไม่คุ้มครอง
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีการหยุดพักรักษาตัว สามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ ได้หรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย การใช้สิทธินอกจากรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิแล้ว ผู้ประกันตนสามารถไปรักษาได้ที่ใดบ้าง
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ประกันสังคมให้ความคุ้มครองการทำหมันหรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ถ้าภายในปีนั้น ไม่ใช่สิทธิสามารถสะสมไปสมทบกับปีหน้าได้หรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิประกันสังคมและประกันชีวิต จะใช้สิทธิอย่างไร
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ผู้ประกันตนมีปัญหาในการใช้บริการในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือได้รับการบริการที่ไม่ดีจากเจ้าหน้าที่ ควรทำอย่างไร
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้ค่ารักษาพยาบาลและค่าห้องอย่างไร
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีผู้ประกันตนไม่มีบัตรรับรองสิทธิ แต่ได้จ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือนแล้ว มีสิทธิรักษาพยาบาลหรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทันตกรรมหากผู้ประกันตนใส่ฟันเทียม ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีเคยได้รับอุับัติเหตุขาหัก และได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกไว้ก่อนเป็นผู้ประกันตน เมื่อเข้ามาเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบตามสิทธิ มีความจำเป็นต้องผ่าตัดเอาเหล็กออก และต้องใช้ไม้ค้ำยัน จะใช้สิทธิและเบิกไม้ค้ำยันได้หรือไม่
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทันตกรรมผู้ประกันตนใส่ฝันเที่ยมชนิดถอดได้ฐานพลาสติกบางส่วนบน 5 ซี่ และฟันเทียมฯ ล่าง 3 ซี่ นำมาเบิกได้หรือไม่อย่างไร
กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีผู้ประกันตนทำงานที่กรุงเทพฯ มีบัตรรับรองสิทธิฯ ที่กรุงเทพฯ แล้วต่อมาลาออกจากงานกลับบ้านต่างจังหวัด เกิดอาการปวดท้องไปหาหมดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด แพทย์ตรวจอัลตร้าซาวด์แล้ว พบว่าเป็นนิ่วแพทย์ได้ทำการรักษาและนัดให้มาตรวจติดตามผลอีกภายใน 1 เดือน ถามว่า จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนเป็นชาย จดทะเบียนสมรสกับภรรยาเดิม แต่มามีบุตรกับภรรยาใหม่ช่าวต่างชาติ โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่
กรณีคลอดบุตร กรณีนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้างตามอัตรค่าจ้างขั้นต่ำและมีการหักเงินสมทบจากยอดค่าจ้างเดิมที่ได้รับอยู่ต่อมาลูกจ้างต้องการใช้สิทธิเบิกประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร สำนักงานประกันสังคมจะคำนวณจากยอดค่าจ้างใด
กรณีคลอดบุตร สามีมิได้เป็นผู้ประกันตนแต่ภรรยาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง เมื่อเกิดบุตรคนต่อไปผู้ประกันตนจะใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่
กรณีคลอดบุตร ในกรณีคลอดบุตร ทางโรงพยาบาลบริการคลอดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ใน กรณีที่ผู้ประกันตนฝากท้องกับหมอคลีนิคแล้วไปคลอดที่โรงพยาบาลโดยการผ่าตัด กรณีอย่างนี้ผู้ประกันตนต้องชำระค่าคลอดบุตรด้วยหรือไม่
กรณีคลอดบุตร สามีภรรยาอยู่กินกันโดยเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันภรรยาสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่ กรณีที่สามีเป็นผู้ประกันตนและมีภรรยาเพียงคนเดียว
กรณีคลอดบุตร กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ภรรยาใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไปแล้ว 2 ครั้ง และกำลังจะคลอดบุตรคนที่ 3 จะมีสิทธิเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้อีกหรือไม่
กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนหญิง เบิกกรณีคลอดบุตรจะได้รับเงินอะไรบ้าง
กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนชายสามารถเปิดค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้หรือไม่
กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรได้กี่ครั้ง
กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนหญิง ที่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 จะมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อกาารคลอดบุตรหรือไม่
กรณีคลอดบุตร กรณีลูกจ้างคลอดบุตรภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน จะใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
กรณีคลอดบุตร กรณีฝากครรภ์และคลอดบุตร สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้หรือไม่
กรณีคลอดบุตร กรณีคลอดบุตร ปัจจุบันผู้ประกันตนจะได้รับเงินค่าคลอดจำนวนเท่าไร
กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนคลอดบุตรต่อมาเสียชีวิต โดยยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรทายาทมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไม่ได้ทำงาน ไม่ใช่ผู้มีรายได้สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได้หรือไม่
กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนหญิงตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ต่อมาแท้งบุตรผู้ประกันตนมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
กรณีทุพพลภาพ ลูกจ้างที่เป็นทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน จะได้รับเงินทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน 15 ปี เห็นควรให้เปลี่ยนเป็นได้รับเงินทดแทนตลอดชีวิตเช่นเดียวกับกองทุนประกันสังคม
กรณีทุพพลภาพ คำว่า "ทุพพลภาพ 50%" ใช้มาตราฐานอะไรมาเป็นตัวชี้วัด
กรณีทุพพลภาพ เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพจ่ายอย่างไรคำนวณจากไหน
กรณีทุพพลภาพ ทุพพลภาพ จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง
กรณีทุพพลภาพ การรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ เมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพต้องดำเนินการอย่างไร
กรณีเสียชีวิต ม.40 ส่งเงินมาแล้ว 6 เดือน เกิดทุพพลภาพ เดือนที่ 7 แล้วหยุดส่ง หากตายในเดือนที่ 15 มีสิทธิรับเงินค่าทำศพหรือไม่
กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนมาตรา 40 ถ้าไม่ระบุผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ไว้ เมื่อเสียชีวิต ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิต กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตและไม่มีทายา มีผลทำให้เงินบำเหน็จชราภาพตกเป็นของกองทุนเห็นควรให้เปลี่ยนกฎหมายในข้อนี้ โดยเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรระบุชื่อผู้รับประโยชน์ได้
กรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท และมิได้ทำหนังสือระบุผู้รับประโยชน์เงินส่วนนี้ จะตกเป็นของกองทุนใช่หรือไม่
กรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท และมิได้ทำหนังสือระบุผู้รับประโยชน์เงินส่วนนี้ จะตกเป็นของกองทุนใช่หรือไม่
กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนมีอายุ 40 ปี และเป็นผู้ประกันตนอยู่ประมาณ 10 ปี แล้วเกิดอุบัติเหตุทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพหรือไม่
กรณีเสียชีวิต ถ้าหากตายกระทันหัน ทางบ้านไม่ทราบว่าเราเป็นผู้ประกันตน อยากทราบว่าจะได้เงินสมทบนี้หรือไม่
กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพจากกองทุนเงินทดแทนแล้ว ได้รับค่าชดเชยจากกองทุนประกันสังคมอีกหรือไม่
กรณีเสียชีวิต กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตในกรณีที่ไม่มีบุตร ใครจะได้รับประโยชน์ทดแทนแม่หรือสามี
กรณีเสียชีวิต เพราะเหตุใดกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนำศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ เพราะโรงพยาบาลให้จ่ายเงินก่อน
กรณีเสียชีวิต การขอรับประโยชน์ทดแทน ค่าทำศพจะใช้หลักฐานอะไรที่แสดงว่าบุคคลนั้น เป็นผู้จัดการศพอย่างแท้จริง
กรณีเสียชีวิต จ่ายเงินสมทบกี่เดือนจึงใช้สิทธิกรณีเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานได้
กรณีเสียชีวิต กรณีเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานได้รับสิทธิอะไรบ้าง
กรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจะได้รับจากฐานคำนวณสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท ใช่หรือไม่
กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบกี่เดือนจึงได้รับสิทธิกรณีเสียชีวิต
กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินค่าทำศพหรือไม่
กรณีเสียชีวิต เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานจะต้องจ่ายเงินสมทบกี่เดือนจึงใช้สิทธิได้
กรณีเสียชีวิต เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง
กรณีสงเคราะห์บุตร ถ้าผู้ประกันตนมีบุตรอายุ 3 ปี แต่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตร สามารถยื่นขอรับเงินย้อนหลังได้หรือไม่ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายย้อนหลังให้หรือไม่ / อย่างไร
กรณีสงเคราะห์บุตร อยากให้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรจากที่ได้รับ 6 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนเป็น 12 ปีบริบูรณ์
กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วกี่เดือน จึงจะใช้สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรได้
กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรได้กี่ครั้ง
กรณีสงเคราะห์บุตร สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจ่ายให้บุตรที่มีอายุกี่ปี
กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรเดือนละเท่าไหร่
กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีเป็นผู้ประกันตนทั้งสามีและภรรยา สามารถใช้สิทธิสงเคราะห์บุตรทั้ง 2 ฝ่าย ได้หรือไม่
กรณีสงเคราะห์บุตร เอกสารในการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรมีอะไรบ้าง
กรณีสงเคราะห์บุตร บุตรบุญธรรมสามารถนำมายื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่
กรณีสงเคราะห์บุตร ธนาคารใดบ้างที่สามารถใช้โอนเงินกรณีสงเคราะห์บุตรให้แก่ผู้ประกันตน
กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนสามารถเบิกกรณีสงเคราะห์บุตรได้อย่าง
กรณีสงเคราะห์บุตร ทำไมเมื่อมีการหยุดจ่ายเงินสมทบหรือมีการลาออกจากงานสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจึงหยุดจ่าย
กรณีสงเคราะห์บุตร เมื่อยื่นเอกสารขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมในการรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตน จะได้รับเงินย้อนหลังหรือไม่
กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรแล้วเสียชีวิต ในขณะที่บุตรอายุยังไม่ครบ 6 ปี บุตรจะยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปอีกหรือไม่
กรณีชราภาพ กรณีผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้หรือไม่
กรณีชราภาพ กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพ ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ จำนวน 10 เท่า ของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ควรจะเปลี่ยนเป็นคิดจากเงินสมทบที่ผู้ประกันตนนำส่งรวมกับส่วนที่ได้รับจากนายจ้าง ได้เป็นจำนวนเท่าใด แล้วนำเงินที่ได้เป็นเงินบำนาญที่ได้รับแล้วไปหักออกจากเงินสมทบที่ได้รับจริง เงินส่วนที่เหลือผู้มีสิทธิได้รับเป็นเงินบำเหน็จ
กรณีชราภาพ หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะจ่ายอย่างไรจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์
กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว ยังมีสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคมได้อีกหรือไม่ (กรณีลาออกจากงานเกิน 6 เดือน)
กรณีชราภาพ เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะให้ผู้ประกันตนเลือกรับเงินกรณีชราภาพเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพ โดยไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับใช้
กรณีชราภาพ ทำงานมามากกว่า 15 ปี แล้วลาออกมาโดยมิได้นำส่งเงินสมทบ ต่อมาสามีเสียชีวิตจะได้รับเงินคืนกรณีชราภาพหรือไม่
กรณีชราภาพ การตรวจสอบยอดเงินกรณีชราภาพ สามารถตรวจสอบได้อย่างไร
กรณีชราภาพ เมื่อผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และไม่ทำงานแล้ว สามารถเลือกได้หรือไม่ ระหว่างการรับเงินบำนาญชราภาพหรือบำเหน็จชราภาพ
กรณีชราภาพ ในกรณีผู้ประกันตนเกษียณอายุจะได้รับสิทธิกรณีชราภาพอย่างไร
กรณีชราภาพ หลักเกณฑ์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินกรณีชราภาพเป็นเงินบำนาญชราภาพหรือบำเหน็จชราภาพ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
กรณีชราภาพ บุคคลใดบ้างที่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม
กรณีชราภาพ กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้รับสิทธิใดบ้างจากสำนักงานประกันสังคม
กรณีชราภาพ กรณีผู้ประกันตนอายุ 60 ปี ยังทำงานอยู่และถูกฟ้องล้มละลาย ถ้าลาออกจากงาน เงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนจะถูกธนาคารยึดหรือไม่
กรณีชราภาพ กรณีผู้ประกันตนอายุ 60 ปี แล้วยังทำงานอยู่ ถ้าผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยที่ยังไม่ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ของผู้ประกันตน บุตรมีสิทธิได้รับหรือไม่และถ้าโสดทำหนังสือมอบให้หลานรับเงินบำเหน็จชราภาพได้หรือไม่
กรณีชราภาพ กรณีผู้ประกันตนลาออกจากงาน ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ แล้วสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มีเงินสะสมออมกี่เปอร์เซ็นต์ จากยอดส่งเดือนละ 432 บาท ต่อเดือน
กรณีชราภาพ การรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ เมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพต้องดำเนินการอย่างไร
กรณีชราภาพ การรับเงินบำเหน็จชราภาพสามารถขอรับเป็นเงินสดได้หรือไม่
กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบชราภาพที่บริษัทเดิม ต่อมาลาออกจากงาน ทำให้เว้นช่วงการจ่ายเงินสมทบ กรณีกลับเข้าทำงานใหม่และมีการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม เงินสมทบในส่วนนี้สามารถนำมารวมเป็นเงินออมสะสมได้หรือไม่
กรณีชราภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเริ่มใช้ตามกฎหมายเมื่อใด
กรณีชราภาพ กรณีรับบำนาญชราภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อใด
กรณีชราภาพ การรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ ผู้ประกันตนเคยยื่นและรับไปแล้ว 2 เดือน หลังจากนั้นเกิดเสียชีวิต เงินบำนาญชราภาพที่เหลือ ใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างไร
กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบเว้นช่วงไม่ต่อเนื่องกัน กรณ๊นี้เงินบำเหฯ็จหรือบำนาญชราภาพยังคงสะสมอยู่ในกองทุนประกันสังคมหรือไม่
กรณีชราภาพ กรณีที่ได้รับเงินบำหน็จหรือบำนาญชราภาพจะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
กรณีชราภาพ กรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิและได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไปแล้ว ต่อมาได้กลับเข้าทำงานใหม่จะสามารถขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้อีกหรือไม่
กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบเว้นช่วงไม่ติดต่อกัน กรณีนี้เงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพยังคงสะสมอยู่ในกองทุนประกันสังคมหรือไม่
กรณีว่างงาน กรณีนายจ้างไม่ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างจะสามารถรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้หรือไม่
กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วกี่เดือน จึงจะใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้
กรณีว่างงาน กรณีลาออกจากงานจะได้รับสิทธิกรณีว่างงานอย่างไร
กรณีว่างงาน ในกรณีลาออกและถูกเลิกจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปีปฏิทิน จะได้รับสิทธิในกรณีว่างงานรวมกี่วัน
กรณีว่างงาน การคำนวณประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานคิดจากฐานใด
กรณีว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิกรณีว่างงานอย่างไร
กรณีว่างงาน การขึ้นทะเบียนว่างงาน ต้องไปขึ้นทะเบียนภายในกี่วัน
กรณีว่างงาน ในการยื่นเรื่องของรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต้องใช้เอกสารใด
กรณีว่างงาน ในการโอนเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนสามารถโอนผ่านทางธนาคารใดบ้าง
กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนออกจากงานตอนอายุ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถไปขึ้นทะเบียนและรับเงินว่างงานได้หรือไม่
กรณีว่างงาน กรณีว่างงาน จะได้สิทธิอย่างไรบ้าง
กรณีว่างงาน เมื่อผู้ประกันตนว่างงาน ต้องการรับสิทธิกรณีว่างงานจากประกันสังคมมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนไม่มาขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย สามารถขึ้นทะเบียนได้หรือไม่
กรณีว่างงาน ทำไมผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแล้วยังต้องมาที่สำนักงานประกันสังคมอีก
กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนมารายงานตัวทางระบบ แล้วต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมอีกหรือไม่ ?
กรณีว่างงาน เมื่อขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานแล้วจะนัดรายงานตัว แต่ละครั้งห่างกันกี่วัน ?