การกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา33 คิดจากฐานอะไร

คำตอบ :

ฐานค่าจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา33 15,000 บาท คิดจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างขั้นต่ำ หรือ ภาวะเงินเฟ้อ และปัจจัยอื่นๆ ค่าจ้างมากกว่า 15,000 บาท ก็จะคำนวณที่จำนวน 15,000 บาท หากน้อยกว่า 15,000 บาท จะคำนวณตามความจริง