ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยหรือเป็นโรคจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ที่ไหนบ้าง

คำตอบ :

ลูกจ้างสามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงานได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน จำนวน 109 แห่งทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่ www.sso.go.th เมนูดาวน์โหลดหัวข้ออื่นๆ ซึ่งกรณีผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บจากการทำงาน ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย