หากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดราชการ สามารถชำระเงินสมทบในวันเปิดทำการถัดไปจะต้องเสียค่าปรับหรือไม่

คำตอบ :

สามารถชำระเงินสมทบในวันทำการถัดไปได้โดยไม่เสียค่าปรับ