ผู้ประกอบการต้องการชำระเงินให้กับสำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกอบการจะต้องสมัครใช้บริการกับสำนักงานประกันสังคม และสมัครใช้บริการกับธนาคาร โดยกรอกใบสมัคร พร้อมแจ้งบัญชีเงินฝากของผู้ประกอบการยินยอมให้กับธนาคารหักบัญชี สำหรับชำระเงินให้กับสำนักงานประกันสังคม