คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ใช้เบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในแต่ละปี สามารถสะสมสิทธิ ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 38 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิเงินทดแทนขาดรายได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตราใดบ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนขาดรายได้
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างในหน่วยงานราชการลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนทั้ง 7 กรณี สามารถยื่นเบิกผ่านระบบออนไลน์ ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจงใจทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย ประกันสังคมคุ้มครองหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การทำกายภาพบำบัด จำกัดจำนวนครั้งหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผุ้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ นอกเวลาราชการ เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุไม่ได้เข้าทำการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิหากผู้ประกันตนเสียชีวิตสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสำรองจ่ายเงินค่ารักษาไปแล้วแต่ทำใบเสร็จสูญหายจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตน สอบเข้าบรรจุเป็นราชการ หากต้องการใช้สิทธิราชการจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมีอาการอักเสบในช่องทอง ช่องคลอดหลังจากคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วแต่ยังรักษาพยาบาลไม่ได้จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไม่ได้อยู่ในเขตสถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือก เกิดเจ็บป่วยจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล เนื่องจากส่งเงินสมทบไม่ครบสิทธิในการรักษาพยาบาลแต่มีความจำเป็นต้องเข้ารักษาตัว จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ลูกจ้างรายวันลาป่วย พักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างหรือไม่
‹ First  < 13 14 15 16 >