คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย หากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดราชการ ไปชำระเงินให้วันเปิดทำการถัดไปจะต้องเสียค่าปรับหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกอบการสามารถใช้บัญชีประเภทใดในการชำระเงินได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกอบการต้องการชำระเงินให้กับสำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิกรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อใด
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถนำเงินมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ควรนำเงินเข้าบัญชีวันที่เท่าไร
คำถามที่พบบ่อย หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอให้ตัดบัญชีธนาคารจะตัดบัญชีย้อนหลังหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วยังมีสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ชำระเงินสมทบ ผ่านหน่วยบริการทุกแห่งเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถชำระเงินช่องทางใดได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละเท่าใด
คำถามที่พบบ่อย การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39สำหรับคนไทยต้องใช้เอกสารใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ ที่ไหน
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือใคร
คำถามที่พบบ่อย การชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา40 สามารถให้บุคคลอื่นชำระแทนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
 1 2 3 >  Last ›