แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

27 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญท่านร่วมกรอกข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม" ฉบับใหม่ 

(กรอกแบบสำรวจคลิกที่นี่)

และคลิกลิงค์ไฟล์ประกอบด้านล่างนี้ เพื่ออ่านรายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม