สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

14 กุมภาพันธ์ 2567

สถิติการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม


สถิติจำนวนครั้งการให้บริการผ่านระบบ E-service


สถิติจำนวนครั้งการให้บริการ ณ.จุดบริการ