สถิติการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมตามภารกิจของหน่วยงาน

23 เมษายน 2567


สถิติจำนวนครั้งการให้บริการผ่านระบบ E-service

    สถิติการให้บริการผ่านระบบ E-service รายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2567(ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

    สถิติการให้บริการผ่านระบบ E-service รายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2566 


สถิติจำนวนครั้งการให้บริการ ณ.จุดบริการ

    สถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ รายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2567(ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

    สถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ รายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2566