สื่อประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันการทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

14 กุมภาพันธ์ 2567สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

     สปอต : ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต

          - เรื่องที่ 1 สูทพิเศษ

          - เรื่องที่ 2 นาฬิกาตัวท็อป

          - เรื่องที่ 3 ภัตตาคารหรู


     สปอต : Motion การ์ตูน 

          - ตอนที่ 1  ไม่ลอกการบ้าน

          - ตอนที่ 2  มาก่อนได้ก่อน มาทีหลังต้องต่อคิว

          - ตอนที่ 3  ทุจริตเงินห้อง เท่ากับโกงเพื่อน

          - ตอนที่ 4  เพื่อนต้องช่วยกันทำเวร

          - ตอนที่ 5  เงินใครหนอ ขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหม

          - ตอนที่ 6  งานกลุ่ม..ทำคนเดียวไม่ได้นะ!!

          - ตอนที่ 7  ทุจริตในการสอบปรับตกทุกวิชา

          - ตอนที่ 8  ตรวจนับเงินทอน ไม่โกงแม่ค้า

          - ตอนที่ 9  ประชาธิปไตรในโรงเรียน

          - ตอนที่ 10  ยืมแล้วไม่คืน...นิสัยไม่ได้ ที่เพื่อนหนีห่าง


     ซี่รี่ส์ : ขบวนการใต้โต๊ะ

          - ตอนที่ 1 ใช้ของหลวง

          - ตอนที่ 2 ยักยอกทรัพย์

          - ตอนที่ 3 ลายเซ็น

          - ตอนที่ 4 คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          - ตอนที่ 5 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

          - ตอนที่ 6 ทุจริตเชิงนโยบาย

          - ตอนที่ 7 ล็อคสเปค

          - ตอนที่ 8 ทำงานอื่นในเวลาราชการ


     คลิป : บุคคลต้นแบบ

          - เรื่องที่ 1 พระพยอม กัลยาโณ

          - เรื่องที่ 2 วัลลพ แก้วอ้น

          - เรื่องที่ 3 สารี อ๋องสมหวัง

          - เรื่องที่ 4 สมโภชน์ โตรักษา 

          - เรื่องที่ 5 ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร

          - เรื่องที่ 6 พยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

          - เรื่องที่ 7 กฤษณา ไกรสินธุ์ 

          - เรื่องที่ 8 กฤช อัศวพิมลพร

          - เรื่องที่ 9 จักรพันธ์ หลักคำ

          - เรื่องที่ 10 กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 

          - เรื่องที่ 11 ผศ.ชล บุนนาค

          - เรื่องที่ 12 ดร.มานะ นิมิตรมงคล

          - เรื่องที่ 13 เรืออากาศตรีหญิงพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ(น้องเทนนิส) 

          - เรื่องที่ 14 อัครเดช จิตตะยโศธร

          - เรื่องที่ 15 วิทูร จูงพันธ์

          - เรื่องที่ 16 ปณิดา ยศปัญญา 

          - เรื่องที่ 17 บุญเรือง ถานา

          - เรื่องที่ 18 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ

          - เรื่องที่ 19 ดำรง พุตตาล 

          - เรื่องที่ 20 ไพบูลย์ นลินทรางกูร


     มินิซีรี่ส์ : Bangko Dystopia

          - ตอนที่ 1 เปิด (The Open)

          - ตอนที่ 2 โปร่ง (Clear)

          - ตอนที่ 3 เปลี่ยน (change)