นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงาน ประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สดรายการ “ถก ไม่ เถียง”

03 สิงหาคม 2564

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สดรายการ “ถก ไม่ เถียง” ในประเด็น “ข้อเรียกร้องการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง” โดยมีนายทิน โชคกมลกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทางช่อง 7HD กด 35 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ตึกมีเดีย STUDIO 9 ชั้น 1 บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
     กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการปรับลดอัตราเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565) รายละเอียดดังนี้
     - ทางเลือก 1 จ่ายเดือนละ 70 บาท  ลดเหลือ 42 บาท
     - ทางเลือก 2 จ่ายเดือนละ 100 บาท  ลดเหลือ 60 บาท 
     - ทางเลือก 3 จ่ายเดือนละ 300 บาท  ลดเหลือ 180 บาท