นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบรางวัลให้กับนางสาวหนึ่งฤทัย ชนะกุล ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2562 หมายเลข 23 ตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

03 ธันวาคม 2562

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
มอบรางวัลให้กับนางสาวหนึ่งฤทัย ชนะกุล ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2562 
หมายเลข 23 ตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และทีมงาน ที่ได้รับรางวัล
รองอันดับสอง ขวัญใจประชาชน (ยอดเงินกล่องภารกิจ 190,586.75 บาท) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานเดินสายรับเงินบริจาค สมทบทุนเข้าสภากาชาดไทย ณ บริเวณ
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม