ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูฯ ครบรอบ 5 ปี

02 ธันวาคม 2562

       สำนักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูฯ ครบรอบ 5 ปี โดยมีนายศิวกร มิตราช ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นางสาวอนัญญา เณรจิตต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 กล่าวรายงาน นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู สถานประกอบการ และสำนักงานประกันสังคม ที่ให้ความร่วมมือ
       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ซึ่งนับเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน แห่งที่ 4 ของสำนักงานประกันสังคมที่เปิดให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร ทั้งด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านสังคมและจิตใจ ให้กับลูกจ้างมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน และผู้ประกันตนทุพพลภาพ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 20 จังหวัด
       ในการนี้ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม ร่วมออกบูธเล่นเกมพร้อมแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น