โครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน กับนายจ้าง และลูกจ้างส่วนราชการขยายสู่ภูมิภาค รุ่นที่ 8

29 พฤศจิกายน 2562

    สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน กับนายจ้างและลูกจ้างส่วนราชการขยายสู่ภูมิภาค รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการ หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา อุปสรรคการทำงาน และให้กำลังใจ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพูดคุย รับฟังปัญหาต่างๆ จากผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง ที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสราวุธ สุขวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ