ประกันสังคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

04 พฤษภาคม 2567

     นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพีธีฯ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร