ทปษ นันทินี ร่วมต้อนรับ วุฒิสภาแห่งสภารัฐวิกตอเรีย และคณะฯ

18 เมษายน 2566

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mrs. Beverley McArthur สมาชิกวุฒิสภาแห่งสภารัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในการนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ร่วมให้การต้อนรับและหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม โดยมีผู้แทนกองนโยบายและแผนงาน ร่วมสนับสนุนข้อมูล ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 12 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร