สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในสถานประกอบการเชิงรุก ร่วมกับโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

16 พฤษภาคม 2562

        สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการเชิงรุก ร่วมกับโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตน (พนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่) และผู้ประกันตนในจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ พร้อมนางอารมย์ พรหมสามพราน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด และนายแพทย์ ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับบุคลากรของสำนักงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม