นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับ นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน

16 พฤษภาคม 2562

      นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้กับ นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน