พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกาศราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

16 พฤษภาคม 2562

    พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกาศราชดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธี ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมวกแก๊ปจำนวน 20,000 ใบ แก่พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
    กิจกรรมในงาน มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบรมฉายาลักษณ์ ประวัติ และพระราชกรณียกิจ กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สาธิตการฝึกอาชีพอิสระ เช่น การทำผ้าพันคอแฟนซีการทำตะกร้าไม้เดคูพาจ การปักริบบิ้น การทำผลิตภัณฑ์หนัง การทำต้นคริสตัลมงคล