พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม

29 เมษายน 2562

     พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม 
เพื่อส่งเสริมให้คนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงาน โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมงานฯ
     เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 
กระทรวงแรงงาน