กระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือ ให้กับทายาทของนายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด และนายอรรถพล ท้วมทอง เสียชีวิตเนื่องจาก อาคาร 3 ชั้น เกิดเหตุไฟไหม้ทำให้ อาคารพังถล่ม

05 เมษายน 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือ

ให้กับทายาทของนายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด และนายอรรถพล ท้วมทอง เสียชีวิตเนื่องจาก อาคาร 3 ชั้น เกิดเหตุไฟไหม้ทำให้

อาคารพังถล่ม ณ วัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ในการนี้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงาน

ประกันสังคม มอบหมายให้นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวศิริหทัย

แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบ

สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ให้ทายาท    

       1. นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด ค่าทำศพ 50,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีตาย 82,800 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ

132,884.03 บาท รวมทั้งสิ้น 265,684.03 บาท       

       2. นายธนภพ ประไพ เคยเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 17,624.07 บาท

                         ต่อจากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ปฏิบัติหน้าที่่ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 

เดินทางไปเยี่ยมนายอิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 30 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการดังกล่าว ณ โรงพยาบาล

หัวเฉียว เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร