นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องง่าย ใกล้ตัว

08 มกราคม 2564

     นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องง่าย ใกล้ตัว ในประเด็น จ่ายเงินเยียวยาโควิด 50% ลดเงินสมทบ 3% และเรื่องแรงงานต่างด้าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 12-13 มกราคม 2564 เวลา 20.50 น. โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ