ประชุมระดับสูงด้านแรงงาน ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 (Thailand - EU Labour Dialogue, 2nd High-Level Meeting)

13 กุมภาพันธ์ 2563

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายโยสต์ โคร์เทอ (Mr. Joost Korte) ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป (Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion) เป็นประธานร่วมในการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 (Thailand - EU Labour Dialogue, 2nd High-Level Meeting) ในการประชุมทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การติดตามพัฒนาการด้านแรงงาน ปัญหาด้านแรงงานรวมทั้งการหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr.Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร