หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโยสต์ โคร์เทอ (Mr.Joost Korte) ปลัดกระทรวง การจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป

13 กุมภาพันธ์ 2563

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายโยสต์ โคร์เทอ (Mr.Joost Korte) ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคมแห่งสหภาพยุโรป ในโอกาสเข้าเยี่ยมพร้อมหารือข้อราชการด้านแรงงาน และการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ Thailand – EU Labour Dialogue ซึ่งขยายความร่วมมือไปสู่ระดับภูมิภาค และได้เน้นย้ำถึงประเด็นด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการเมืองระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมหารือ