งานนิทรรศการ เรื่อง รายงาน ผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2020) Thailand

06 พฤศจิกายน 2562

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ เรื่อง รายงาน
ผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2020) Thailand
ซึ่งประเทศไทยครองอันดับที่  21 จาก 190 ประเทศ โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐร่วมถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 
6 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร