ประกันสังคม ร่วมกิจกรรมขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

16 กุมภาพันธ์ 2567

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกิจกรรมขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวแถลงการณ์กระทรวงแรงงาน ประกาศเจตจำนงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร