ลธ.บุญสงค์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ วันฉัตรมงคล

03 พฤษภาคม 2566

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมพิธี ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร