ลธ.บุญสงค์ ต้อนรับคณะประกันสังคม เบลเยี่ยม

25 เมษายน 2566

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ 
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ร่วมหารือการจัดทำความตกลงด้านการประกันสังคมระหว่างไทย-เบลเยียม การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานประกันสังคม และการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ของทั้งสองประเทศ ในโอกาสที่ Mr. Hendrik Hermans, Advisor General Federal Public Service Social Security และคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะ โดยมีนางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนันสนุนข้อมูล ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม