พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ

09 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ ระหว่างนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวนันทินี  ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้แทนลงนาม โดยมีนางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน  ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ศูนย์สารนิเทศ ร่วมกับสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกบูธนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมแนะนำช่องทางการชำระเงินให้กับแรงงานอิสระบนแพลตฟอร์มดิจิทัล และเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายและการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม