นายมนัส แจ่มเวหา ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์สัญจร

12 มีนาคม 2562

          นายมนัส  แจ่มเวหา  ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์สัญจร โดยมีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) คณะอนุกรรมการ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจำภาคเหนือ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ 

          ประเด็นเนื้อหาสาระในการประชุมครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนอุปสรรค ปัญหาในการพิจารณาวินิจฉัย และการพิจารณาเรื่องที่ผ่านคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ จำนวน 61 เรื่องการยื่นอุทธรณ์ของผปต.ตามมาตรา 39 จำนวน 42 เรื่อง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่