สำนักงานประกันสังคม โดย กองกฎหมาย นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการ อุทธรณ์ นำคณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) ตรวจเยี่ยมและประชุม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

12 มีนาคม 2562

          สำนักงานประกันสังคม โดย กองกฎหมาย  นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการอุทธรณ์ นำคณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) ตรวจเยี่ยมและประชุม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ ในการทำงาน กิจกรรมการให้บริการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โดยมี นางอัจฉรา บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 ให้การต้อนรับ และแจ้งขั้นตอนสาระสำคัญในการดำเนินงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่