นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยตามโครงการ “ด้วยรักและห่วงใย จากใจกระทรวงแรงงาน” ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน

12 ตุลาคม 2564

     วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามโครงการ “ด้วยรักและห่วงใย จากใจกระทรวงแรงงาน” ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นจิตอาสาร่วมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง ณ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม