สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” เพื่อรับสมัครและรับชำระเงิน พร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ ประกันสังคมมาตรา 40 ให้แก่ ผู้ประกันตนในหมู่บ้านวังทอง(หมู่บ้านต้นแบบ) และประชาชนในตำบลท่าอุแท

05 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า เพื่อรับสมัครและรับชำระเงิน พร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ ประกันสังคมมาตรา 40 ให้แก่ ผู้ประกันตนในหมู่บ้านวังทอง(หมู่บ้านต้นแบบ) และประชาชนในตำบลท่าอุแท จากนั้นได้ร่วมจัดกิจกรรมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ในงานส่งเสริมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ประจำปี 2561 โดยมีนายรังษี มีเดช ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน

ในการนี้ศูนย์สารนิเทศ ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม พร้อมเล่นเกมแจกของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ หมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ และ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการฯ ถนนริมแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี