พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

05 พฤศจิกายน 2561

     พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคายและศูนย์สารนิเทศร่วมเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม   

     จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดหนองคาย โดยเน้นย้ำสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในเรื่องการคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 และการขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 40 และมอบเงินประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 3 ราย ผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 1 ราย และมอบของรางวัลแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ด้านภารกิจสำนักงานประกันสังคม จำนวน 5 ราย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย